Protectia datelor

Politica privind protectia datelor cu caracter personal – PPD    

Noua lege a Uniunii Europene referitoare la protectia datelor cu caracter personal, GDPR (“General Data Protection Regulation”) a intrat în vigoare pe 25 Mai 2016 si a început sa-si produca efectele la 25 Mai 2018. Aceasta lege reprezinta cea mai mare schimbare în domeniul protectiei datelor cu caracter personal din ultimii 20 de ani si are obiective care trec mult peste simpla protectie a spatiului privat.  

Protectia datelor dumneavoastra cu caracter personal este importanta pentru noi, prin urmare, acordam o atentie deosebita protejarii vietii private a persoanelor care ne transmit date cu caracter personal în vederea încheierii si executarii unui contract, procesarii unei solicitari, precum si a celor ale caror date cu caracter personal ne-au fost furnizate de o terta parte sau la care am avut acces dintr-o alta sursa, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (denumit în continuare “GDPR”).  

Va rugam sa acordati o atentie deosebita lecturarii urmatoarei Politici (denumita în continuare “PPD”) pentru a întelege modul în care vor fi tratate informatiile dumneavoastra ("date personale”).  

DPD explica practicile Cinema Scala (în continuare ,,CENTRUL’’), referitoare la aplicarea prevederilor GDPR, precum si drepturile de care beneficiati cu privire la modul în care informatiile dumneavoastra sunt prelucrate de catre CENTRUL.  

Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuata de CENTRUL se va realiza întotdeauna în conformitate cu prevederile GDPR, precum si cu reglementarile privind protectia datelor cu caracter personal, specifice fiecarei tari în care CENTRUL opereaza.  

CINE SUNTEM?  

Suntem Cinema Scala., institutie publica cu sediul social în Strada Simion Barnutiu, nr.2, Zalau, Salaj.

RESPONSABILUL CU PROTECTIA DATELOR (DPO)  

CENTRUL, în calitate de operator de date, a desemnat-o pe doamna Tertanszki Maria, în calitate de Responsabil cu Protectia Datelor (denumit în continuare “DPO”), având obligatia de a verifica respectarea prevederilor GDPR în operatiunile de prelucrare de date efectuate de catre operator si de a reprezenta operatorul în relatia cu persoanele vizate, precum si cu Autoritatea de supraveghere.  

Personale vizate au posibilitatea de a se adresa în orice moment, în mod direct DPO cu privire la orice aspecte legate de prezenta PPD, utilizând datele de contact de mai jos:  

  • Email: office@cinemascala.ro
  • Telefon: 0723 430 508

Adresa de corespondenta DPO: Strada Simion Barnutiu, nr.2, Zalau, Salaj.  

CE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL?  

"Date personale" înseamna orice informatie sau informatii care va pot identifica direct (de exemplu, numele dumneavoastra) sau indirect (de exemplu datele pseudonime, cum ar fi un numar de identificare unic).   

CE ÎNSEAMNA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?  

“Prelucrarea” înseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.  

CARE SUNT DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRAM?  

Datele dvs. cu caracter personal care vor fi prelucrate sunt urmatoarele:   

• date de identificare, precum nume, prenume, cod numeric personal, seria si numarul documentului de identitate (carte de identitate / pasaport), data emiterii si emitentul acestuia, locul si data nasterii, cetatenia si nationalitatea, rezidenta, sexul etc.;  

• date de contact, precum adresa de corespondenta, e-mail, numar de telefon;  

• date privind ocupatia/profesia;  

• date privind istoricul sau preferintele de consum, precum preferinte în materie de filme, filmele vizionate sau preferate în cadrul cinema.  

• date privind tranzactiile, respectiv date cu caracter personal referitoare la achizitiile facute, modalitatea de plata;  

• alte date necesare pentru derularea activitatii noastre. În anumite cazuri specifice, putem prelucra si alte informatii necesare pentru ducerea la îndeplinire în mod sigur a activitatii noastre sau a interesului legitim al institutiei (cum este de exemplu, supravegherea video).  

TEMEIUL SI SCOPURILE PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER  PERSONAL  

1. În scopul încheierii si executarii contractelor dintre parti - Conform art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR. Pentru a putea sa va oferim produsele si serviciile noastre, este nevoie sa prelucram date cu caracter personal care va apartin.  

Astfel:  

• accesul pe website-ul  www.cinemascala.ro  

CENTRUL pune la dispozitia dvs. informatii utile cu privire la evenimentele si promotiile disponibile în legatura cu cinema. Totodata, prin intermediul acestui website puteti achizitiona sau rezerva bilete la filmele ce ruleaza în cinema.  

2. În scopul îndeplinirii unor obligatii legale - Conform art. 6 alin. 1 lit. c) din GDPR.  

Solicitam o serie de date personale, inclusiv, în anumite situatii, codul numeric personal, în scopul de a ne îndeplini obligatiile impuse de catre autoritatile fiscale în legatura cu facturarea si raportarile catre autoritatile fiscale.  

3. În scop de marketing - Conform art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR.  

Prelucram date personale daca persoana vizata si-a dat consimtamântul pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Astfel, în anumite situatii, datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi utilizate cu scopul de a va transmite mesaje de marketing, oferte, stiri, viitoare campanii, invitatii la diverse evenimente.  Astfel:  

• newsletter  

Prin acest mijloc de comunicare, CENTRUL va ofera posibilitatea sa fiti la curent cu cele mai importante evenimente si promotii din cadrul cinematografului prin simpla abonare la newsletter-ul nostru. Aceasta modalitate de comunicare va fi realizata prin mijloacele de comunicare indicate de catre dvs. Va puteti oricând dezabona de la newsletter, fie de pe pagina de înregistrare, fie prin intermediul unui e-mail trimis la adresa office@cinemascala.ro.  

• Cookies pentru website-ul www.cinemascala.ro  

Cookie-urile sunt fisiere de mici dimensiuni stocate pe hard-ul utilizatorului. Folosirea mecanismului de tip “cookie” constituie un avantaj în folosul vizitatorilor, acesta permitând memorarea unor optiuni de navigare în site precum: limba în care se afiseaza site-ul, tipuri de filtre care se aplica la afisarea unor anumite pagini, memorarea numelui de utilizator si a parolei pentru un acces rapid la continutului siteului. Cu anumite exceptii, neacceptarea unui cookie nu înseamna ca utilizatorului îi va fi refuzat accesul de navigare în website, de citire a continutului acestuia. Cu ajutorul cookie-urilor, putem monitoriza si segmenta interesele utilizatorilor fata de anumite zone sau aplicatii ale site-ului, fapt care ne permite ulterior îmbunatatirea experientei de navigare, introducerea unui continut relevant pentru utilizator, etc.  Unii dintre partenerii de afaceri ai CENTRUL folosesc cookie-uri pe website-ul cinemadacia.ro

.ro; de exemplu, cei care îsi fac publicitate. Cu toate acestea, CENTRUL nu are acces si nici nu poate controla aceste cookie-uri. Pentru link-uri catre alte site-uri, va recomandam consultarea în prealabil a termenilor legali si a celorlalte informatii referitoare la colectarea informatiilor cu caracter personal.   

Cookie-uri continând informatiile dumneavoastra personale sunt încarcate dar nu sunt functionale, decât daca sunteti de acord în mod expres. În urma acordului dumneavoastra, aceste cookie-uri sunt valabile 6 luni. Cookie-urile sunt utilizate în scop de marketing si în scop analitic.  

• prezenta CENTRUL pe platforme de social media  

Comunicarea cu CENTRUL se poate realiza prin intermediul platformelor de social media pe care este înregistrata.   

În organizarea activitatii sale, CENTRUL nu utilizeaza mijloace de prelucrare automate care sa aiba drept consecinta o luarea unei decizii automate cu efecte juridice asupra dvs. Utilizam însa datele cu caracter personal colectate în scopul crearii de profile, pentru a comunica cât mai eficient cu dvs.  

4. În scopul intereselor legitime urmarite de operator sau de o parte terta - Conform art. 6 alin. 1 lit. f) din GDPR.  

Astfel,  

• vizita în cinema  

CENTRUL colecteaza datele dvs. personale pentru a va oferi o experienta cât mai placuta si sigura în cinema  

Pentru a proteja securitatea vizitatorilor, avem implementat un sistem de supraveghere video în cadrul cinematografului, semnalizat prin indicatori specifici.   

Pentru a prelua solicitarile sau reclamatiile dumneavoastra în interiorul cinematografului este necesar sa va identificati de fiecare data când doriti sa faceti un astfel de demers la birourile de informatii sau utilizând orice modalitate de contact pusa la dispozitia dvs.  

PERIOADA STOCARII DATELOR  

CENTRUL poate pastra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, în conformitate cu scopurile indicate anterior. Pastram datele dumneavoastra numai pentru perioada necesara pentru atingerea scopului pentru care detinem datele, pentru a satisface nevoile dumneavoastra sau pentru a ne îndeplini obligatiile impuse de lege.  

 Pentru a sti cât timp pot fi pastrate datele dumneavoastra, folosim urmatoarele criterii:  

1. Atunci când achizitionati produse si servicii, pastram datele dumneavoastra personale pe durata relatiei noastre contractuale, precum si pentru un termen ulterior în situatia în care exista o obligatie legala de pastrare pentru CENTRUL;  

 2. În cazul în care participati la o oferta promotionala, pastram datele dumneavoastra personale pe durata ofertei promotionale;  

3. În cazul în care ne contactati pentru o întrebare, pastram datele dumneavoastra personale pe durata necesara procesarii întrebarilor dvs., dar nu mai mult de 5 ani de la ultima corespondenta trimisa;  

 4. În cazul în care v-ati oferit consimtamântul pentru marketing, pastram datele dumneavoastra personale pâna când va dezabonati sau solicitati sa le stergem sau dupa o perioada de inactivitate (fara o interactiune activa cu marcile noastre definite în conformitate cu reglementarile si îndrumarile locale). În acest sens, mentionam ca datele stocate în bazele noastre de date pentru scopul comunicarilor de marketing direct sunt sterse din evidentele acestor baze de date la 5 ani de la ultima interactiune cu dumneavoastra;  

 5. În cazul în care datele dumneavoastra au fost prelucrate ca urmare a unui interes legitim la CENTRUL pastram datele dumneavoastra pentru perioada necesara îndeplinirii interesului nostru legitim dar nu mai mult de 5 ani de la prima interactiune cu dumneavoastra.  

PRINCIPII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR  

CENTRUL se obliga sa respecte principiile de protectie a datelor cu caracter personal (denumite în continuare „Principiile”) prevazute de GDPR, pentru a se asigura ca toate datele sunt:  

1. Prelucrate în mod corect, legal si transparent;  

2. Colectate în scopuri specificate, explicite si legitime;  

3. Adecvate, relevante si limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;  

4. Corecte si actualizate;  

5. Pastrate într-o forma care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar în raport de scopul prelucrarii;  

6. Procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate, într-un mod care sa asigure o securitate adecvata a prelucrarii, astfel încât datele sa fie integre, confidentiale si disponibile.  

PROCESAREA ORICAROR ALTE DATE PE CARE NI LE FURNIZATI  

CENTRUL va folosi informatiile pe care le furnizati, prin transmitere directa sau indirecta sau prin aducerea la cunostinta publicului, în format electronic sau material, exclusiv cu scopul de a procesa solicitarea dumneavoastra sau de a va contacta, de a va transmite mesaje de marketing, oferte, stiri, viitoare campanii, invitatii la diverse evenimente desfasurate în legatura cu activitatea CENTRUL, doar atunci când avem consimtamântul dumneavoastra expres.  

Prin furnizarea oricaror date cu caracter personal în modalitatile descrise mai sus întelegeti si sunteti de acord ca datele dumneavoastra vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile PPD a CENTRUL.  

 Va rugam sa aveti în vedere faptul ca pentru a putea procesa solicitarile dumneavoastra este posibil ca, în anumite circumstante, sa avem obligatia de a divulga datele dumneavoastra partenerilor cu care CENTRUL colaboreaza si/ sau altor terti furnizori de servicii ai CENTRUL.  

DIVULGAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CATRE TERTI   

Datele cu caracter personal prelucrate de catre CENTRUL vor putea fi divulgate si/sau transferate catre terti doar în situatia în care exista consimtamântul dumneavoastra expres pentru a proceda în acest sens, cu exceptia situatiilor în care exista o obligatie legala/contractuala pentru CENTRUL de a proceda în acest mod.  

Pentru a facilita desfasurarea activitatilor în legatura cu scopurile prelucrarii detaliate anterior, CENTRUL poate comunica aceste date catre terti, cum ar fi:  

• furnizori de servicii operationale, precum servicii de curierat, telecomunicatii, IT, plati, prelucrare, formare, stocare, arhivare, servicii de investigatii aferente asistentei pentru clienti;  

• orice partener de afaceri, investitor, cesionar (actual sau potential) pentru a facilita tranzactiile cu active comerciale (care pot include o fuziune, achizitie, datorie sau vânzare de bunuri);  

• consilieri profesionisti, precum auditori sau avocati;  

• autoritati de reglementare, organe profesionale si/sau autoritati publice pentru conformitate cu reglementarilor aplicabile.  

Nu transferam date cu caracter personal în afara Uniunii Europene, decât cu respectarea unor masuri de protectie adecvate.  

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE  

În conformitate cu GDPR, aveti o serie de drepturi cu privire la datele personale pe care CENTRUL le prelucreaza:  

1. Dreptul de acces la datele prelucrare - Aveti dreptul de a accesa datele personale pe care le detinem. Prima furnizare de informatii se va face fara a percepe niciun fel de taxa. Daca veti mai avea nevoie de copii ale informatiilor deja furnizate, este posibil sa percepem o taxa rezonabila tinând cont de costurile administrative de furnizare a informatiilor. Solicitarile vadit neîntemeiate, excesive sau repetate pot sa nu primeasca un raspuns.  

2. Dreptul la rectificarea datelor - Aveti dreptul sa cereti ca datele dumneavoastra sa fie rectificate daca sunt inexacte sau învechite si/sau sa le completati daca acestea sunt incomplete.  

3. Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) - In unele cazuri, aveti dreptul de a obtine stergerea sau distrugerea datelor dumneavoastra. Acesta nu este un drept absolut, deoarece uneori sar putea sa fim fortati sa pastram datele dumneavoastra din motive legale sau juridice.  

4. Dreptul la restrictionarea prelucrarii - Aveti dreptul sa solicitati restrictionarea procesarii datelor dumneavoastra. Acest lucru înseamna ca prelucrarea datelor dumneavoastra este limitata, astfel încât sa putem pastra datele, dar sa nu le utilizam sau sa le procesam. Acest drept se aplica in circumstante specifice prevazute de Regulamentul general privind protectia datelor, si anume:  

- exactitatea datelor este contestata de persoana vizata (adica de dumneavoastra), pentru o perioada care permite operatorului (adica CENTRUL) sa verifice corectitudinea datelor;  

- prelucrarea este ilegala si persoana vizata (adica dumneavoastra) se opune stergerii datelor si solicita restrictia de utilizare a acestora;  

- CENTRUL nu mai are nevoie de date pentru prelucrare, dar acestea sunt solicitate de persoana vizata (adica de dumneavoastra) pentru stabilirea, exercitarea sau apararea unor pretentii legale; - persoana vizata (adica dumneavoastra) a ridicat obiectii procesarii bazata pe motive legitime din partea CENTRUL in temeiul verificarii daca motivele legitime ale operatorului le depasesc pe cele ale persoanei vizate (adica dumneavoastra).  

5. Dreptul la portabilitatea datelor - Aveti dreptul sa mutati, sa copiati sau sa transferati datele care va intereseaza din baza noastra de date intr-o alta. Acest lucru se aplica numai datelor pe care le-ati furnizat, atunci când procesarea se bazeaza pe consimtamantul dumneavoastra sau pe baza unui contract si este implementata prin mijloace automate.   

6. Dreptul de opozitie - Va puteti opune in orice moment prelucrarii datelor dumneavoastra atunci când o astfel de prelucrare se bazeaza pe un interes legitim.   

7. Dreptul de a retrage consimtamântul în orice moment - Va puteti retrage consimtamaantul in ceea ce priveste prelucrarea datelor dumneavoastra atunci cand o astfel de procesare se bazeaza pe consimtamant. Retragerea consimtamantului nu afecteaz legalitatea prelucrarii pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia.   

8. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competenta - Aveti dreptul sa depuneti o plângere in fata autoritatii de protectie a datelor din tara dumneavoastra de resedinta sau de domiciliu pentru a contesta practicile de protectie a datelor oferite de CENTRUL.  

9. Dreptul de a va opune prelucrarii datelor dumneavoastra în scopuri de marketing direct - Va puteti dezabona sau renunta la comunicarea noastra de marketing direct in orice moment. Este mai usor sa faceti acest lucru dând clic pe linkul "dezabonare" in orice e-mail sau comunicare pe care vi le trimitem.  

10. Dreptul de a va opune prelucrarii datelor dumneavoastra de catre noi atunci când desfasuram actiuni în interes public sau în interesele legitime proprii sau ale unui tert - Va puteti opune in orice moment prelucrarii datelor dumneavoastra atunci cand o astfel de prelucrare se bazeaza pe un interes legitim.  

SOLICITARI JURIDICE   

Accesam, pastram si oferim informatiile dumneavoastra autoritatilor de reglementare, factorilor de aplicare a legii sau altor entitati:  

1. Ca raspuns la o solicitare de natura juridica, atunci când legea ne impune acest lucru.   

2. Atunci când consideram ca este necesar pentru: a detecta, a preveni si a raspunde la acte de frauda, utilizarea neautorizata a oricarui material care ne apartine, încalcari ale conditiilor sau politicilor noastre sau alte activitati daunatoare sau ilegale, pentru a ne proteja pe noi (inclusiv drepturile, bunurile sau materialele noastre), pe dumneavoastra si pe altii, inclusiv în cadrul investigatiilor sau al anchetelor autoritatilor de reglementare sau pentru a preveni decesul sau vatamarea corporala iminenta.  

Informatiile pe care le primim despre dumneavoastra pot fi accesate si stocate o perioada mai lunga de timp atunci când fac obiectul unei solicitari de natura juridica sau unei obligatii legale, al unei anchete guvernamentale, sau al unor investigatii privind posibile încalcari ale conditiilor sau politicilor noastre.  

SECURITATEA PRELUCRARII  

CENTRUL a adoptat masuri tehnice si organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerintele GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastra cu caracter personal împotriva oricaror actiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzatoare sau divulgare, modificare neautorizata, distrugere sau pierdere accidentala. Toti angajatii si colaboratorii CENTRUL, precum si orice terte parti care actioneaza în numele si pe seama CENTRUL sunt obligati sa respecte confidentialitatea informatiilor dumneavoastra si cerintele GDPR, în conformitate cu prevederile PPD.  

ACTUALIZAREA POLITICII DE PROTECTIE SI PRELUCRARE A  DATELOR CU CARACTER PERSONAL  

 Va rugam sa aveti în vedere faptul ca prezenta Politica poate face obiectul unor modificari periodice de continut, prin actualizarea ei de catre CENTRUL.   

Orice modificare va fi comunicata catre utilizatori prin postarea versiunii actualizate, la adresa:  

www.cinemascala.ro   

Termenii PPD se interpreteaza în conformitate cu legislatia aplicabila.  

CONTACT  

 Daca aveti întrebari sau preocupari cu privire la modul in care tratam si folosim datele dumneavoastra cu caracter personal sau doriti sa va exercitati oricare dintre drepturile dumneavoastra va rugam sa ne contactati accesând datele de contact ale DPO-ului nostru.